Алберт Игнатиевич Опулски

Автор Никола Казански
Алберт Игнатиевич Опулски Алберт Игнатиевич Опулски

09.05.1921–25.02.1986

Литературовед, преводач на български писатели, културен деец.

Статия

Роден в Екатеринбург. През 1946 г. завършва Института по философия и литература (ИФЛИ) в Москва. Ученик на Борис Викторович Томашевски (1890–1957). Общува с видни литератори, поети и писатели като В. В. Виноградов, И. Н. Розанов, В. Б. Шкловски, С. М. Бонди, Б. М. Эйхенбаум, Г. А. Шенгели, Л. И. Тимофеев, Б. Л. Пастернак, А. А. Ахматова, М. А. Казаков, М. М. Зощенко, Е. П. Шварц.

Научните му интереси са свързани с творчеството на Лев Толстой – автор е на книгите Л. Н. Толстой в Крыму (1960), Л. Н. Толстой на Кавказе (1960), Л. Н. Толстой в Москве (1960), Страницы жизни Льва Толстого (1964), Дом в хамовниках. Музей усадьба Л. Н. Толстого в Москве. Путеводитель (1976). Научен сътрудник и секретар на Музея на Л.Н. Толстой към Академията на науките на СССР (1946–1960).

Участва в подготовката и редактирането на юбилейното 90-томно издание на  събраните съчинения на Лев Н. Толстой, както и събраните съчинения на Фьодор Достоевски.

През 1960-те години научава отлично български език и започва да превежда българска литература – произведения на Елин Пелин, Веселин Ханчев, Емил Коралов, Павел Вежинов и други. В началото на 1970-те години дъщеря му сключва брак с българин и той се установява да живее в България (1971–1976). През този период публикува редица преводи на български писатели. През 1976 г. остава зад граница след екскурзия в Австрия (на внука му е позволено да замине след намесата на президента на Австрия Рудолф Кирхшлегер) и след това емигрира в Канада, където става професор по класическа руска литература в университетите на Макгил и Монреал. Тук издава трудовете Вокруг имени Льва Толстого (1981) и Жития святых в произведениях русских писателей (1986). Умира във Ванкувър (Канада).

 

Библиография на преводите

 • Даскалов, Стоян Цеков. Дружба : Роман для детей и юношества. София : София-пресс, 1969.
 • Пеев, Димитър. Алиби. София : София-пресс, 1969.
 • Гуляшки, Андрей. Один день и одна ночь. София : Издательство литературы на иностранных языках, 1970.
 • Ран Босилек. Родной кров : Стихи для детей. София : София-пресс, 1970.
 • Даскалов, Стоян Цеков. Тайная вечеря Семимесячных. София : София-пресс, 1970.
 • Коралов, Эмиль. Неоновые солнца. София : Издательство литературы на иностранных языках, 1970.
 • Наковски, Атанас. В погонах и без погон. София : София-пресс, 1970.
 • Гулев, Димитър. Её удивительные глаза. София : София-пресс, 1971.
 • Елин Пелин. Ян Бибиян : Невероятные приключения одного мальчишки. София: София-пресс, 1971.
 • Станчев, Лъчезар. Я иду к партизанам. София : София-пресс, 1971.
 • Грубешлиева, Мария. Избранные рассказы. София : София-пресс, 1972.
 • Цончев, Дончо. Роман на колесах. София : София-пресс, 1972.
 • По лесам и полям : Сборник для детей. София : София-пресс, 1973.
 • Избранные стихотворения [Ханчев, Веселин]. София : София-пресс, 1974.
 • Станчев, Лъчезар. Вкусны ли жареные рыбки? София : София-пресс, 1974.
 • Цонев, Васил. По Европе : Рассказы, очерки и фельетоны об одном путешествии. София : София-пресс, 1974.
 • Гулев, Димитър. Этот молодой и дерзкий мир. София : София-пресс, 1975.
 • Современные поэты Болгарии. Москва : Советский писатель, 1975.
 • Вежинов, Павел. Гибель „Аякса". София : София-пресс, 1976.

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP