МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Маршрути на книжовно общуване на източните и южните славяни през ХI-XX век

21-22 ноември 2019 г., Българска академия на науките

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ЮЖНИТЕ И ИЗТОЧНИТЕ СЛАВЯНИ:

РАЗНООБРАЗИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПИСМЕНИТЕ КУЛТУРИ XI-XX ВЕК
ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ЮЖНИТЕ И ИЗТОЧНИТЕ СЛАВЯНИ:

РАЗНООБРАЗИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПИСМЕНИТЕ КУЛТУРИ XI-XX ВЕК
ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ЮЖНИТЕ И ИЗТОЧНИТЕ СЛАВЯНИ:

РАЗНООБРАЗИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПИСМЕНИТЕ КУЛТУРИ XI-XX ВЕК
ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ЮЖНИТЕ И ИЗТОЧНИТЕ СЛАВЯНИ:

РАЗНООБРАЗИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПИСМЕНИТЕ КУЛТУРИ XI-XX ВЕК
ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

проект

SESDiva

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век. Резултатите от проекта включват неизвестни документи за мигрирането на ръкописната и старопечатната книга.

Акроним на проекта: SESDiva Проект №156
Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

Консорциум по проекта

Координатор
  • България, Институт за литература, Българска академия на науките, проф. Анисава Милтенова
Участници
  • Русия, Институт за славистика, Руска академия на науките, проф. Игор Калиганов - ръководител на проекта
  • Белгия, Катедра „Езици и култури“, университет в Гент, проф. Дитер Щерн - ръководител на проекта

Финансова подкрепа

  • Фонд научни изследвания, ФНИ (България), договор № ДО 02/2 от 12.06.2018 г.
  • Руска фондация за фундаментални изследвания, РФФИ (Русия), договор № 18-512-76004 от 01.02.2018 г.
  • Изследователска фондация - Фландрия, FWO (Белгия)

Институт за литература, БАН

Институт за славянознание, РАН

Департамент езици и литератури

екип

КОИ СМЕ НИЕ

•  Институт за литература при БАН
•  Институт за славянознание при РАН
•  Катедра „Езици и култури“, секция за славянски и източно‐европейски изследвания, Университет в Гент

виртуални стаи

ИЗБРАНИ

Стая 1

Най-старите и най-известните средновековни писмени паметници от XI-XVI в.

Повече...

Стая 2

Миграция на книги, текстове, идеи: литературен и културен обмен между южните и източните славяни.

Повече...

Стая 3

Центрове за комуникация през вековете (Атон, Москва, Одеса, Рилски манастир и др.).

Повече...

Стая 4

Национално възраждане на славяните (Балкански писатели от XVIII-XIX в. за Русия).

Повече...

180+

СТАТИИ

30+

АВТОРИ

статии

ПОСЛЕДНО

×

TOP