Адрес:
бул. Шипченски проход 52, бл. 17
София
1113
България
Телефон:
+359 2 971 70 56
Факс:
+359 2 971 70 56
Допълнителна информация:

Институт за литература
Българска академия на науките

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP