Displaying items by tag: medievistics

1933–2011

Български русист, медиевист, езиковед и общественик, посветил живота си на българо-руските езикови и културни контакти.

Published in Modern authors

15/28.06.1907 – 02.04.1991

Български литературен историк, учител, университетски преподавател, заместник- декан и заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“. Научното му наследство обхваща основни проблеми на българската и руската средновековна и възрожденска литература.

Published in Modern authors

19.03/1.04.1918–23.12.2001

Филолог, историк, византолог, почетен член на Британската академия (1974), почетен професор на Оксфордския университет (1985), чуждестранен член в Отдела по история на Руската Академия на науките (1994).

Published in Modern authors

19.08.1934 - 05.04.2001

Български, руски и чехословашки литературовед, медиевист и фолклорист.

Published in Modern authors
×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Project № 156

SESDiva aims at creating a virtual museum of written culture in relation to the social, religious, cultural, and ideological environment and relations between the South and East Slavs throughout the centuries from the 11th to the beginning of the 20th century.

Duration: 2018-2020
Program: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

FIND OUT MORE ERA.Net RUS Plus


TOP