Статии с етикет: philology

1812–1880

Измаил Иванович Срезневский – один из основоположников российской славистики, славянорусской палеографии, диалектологии, учитель, воспитавший блестящее поколение славистов второй половины XIX в.

Публикувана в Съвременни автори

Българистиката в Русия има устойчива традиция и ярки представители с приносни публикации през ХХ век.

Публикувана в Съвременни автори

06.09.1841 – 08.06.1895

Украински историк, фолклорист, философ, езиковед, писател и политик.

10(23).11.1904 – 24.10. 2001

Руски и български филолог, лингвист, основател на българската русистика.

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP