Статии с етикет: песни

Ruthenian Devotional Songs are non-liturgical spiritiual song that were very popular and widely known among the Ruthenian and Russian population from the 17th century onwards and that also spread among the Southern Slavs from the 18th century onwards.

Публикувана в Културен обмен

Болгарский поэт и публицист, общественный деятель, народный просветитель, борец за независимую болгарскую церковь.

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP