Статии с етикет: Атон

Контактите между източнославянските земи и манастирите на Атонския полуостров продължават почти седем века.

ок. 1300 – после 1375

Афонский сербский монах, дипломат, писатель, переводчик трактата Псевдо Дионисия Ареопагита, автор рассказа о разорении Македонии турками.

Публикувана в Културен обмен

начало XIII в. – после 1264

Сербский агиограф, иеромонахом афонского Хиландарского монастыря, современником и учеником первого сербского архиепископа Саввы Сербского.

Публикувана в Популярни светци
×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP