Статии с етикет: славист

11.11.1800 – 8.12.1875

Руски историк славист, колекционер, журналист, писател, професор по руска история в Московския университет (1826–1844) и академик на Петербургската академия на науките (1841). Издател на списание „Москвитянин“ (1841–1856).

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP