Статии с етикет: adaptation

As not everyone knows, the ‘Belgrade Circle’, the collective of comics authors who ushered in the so-called ‘Golden Age of Serbian comics’ (from the 1930s until WW II), had many Russian émigrés among its members. This contribution mainly deals with their practice of adapting the nineteenth-century literary classics of their home country into the comics medium.

Публикувана в Културен обмен
×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP