Статии с етикет: общуване

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Маршрути на книжовно общуване на източните и южните славяни през ХI-XX век
Проект ERA NET RUS Plus
21–22 ноември 2019 г., Българска академия на науките
Институт за литература при БАН, София
Институт по славянознание, Руска академия на науките, Москва
Университет в гр. Гент, Белгия
Център за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев”, Софийски университет

Публикувана в Конференции
×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP