Статии с етикет: православна автокефална църква

ок.1169–1236

Крупнейшая фигура в истории религиозной и культурной жизни православных славян на Балканах конца XII–первой трети XIII столетия, основатель автокефальной Сербской церкви, её первый архиепископ, первый распространитель среди сербов церковных и светских законов, первый из известных сербских переводчиков и писателей.

Публикувана в Популярни светци
×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP