Статии с етикет: Св Авраам от Кидун

The hagiographic Story of Abraham of Qidun and his niece Mary is an edifying narrative of Syriac origin, mostly transmitted as part of the Saint’s Life of Abraham of Qidun, but which also as an independent text.

Публикувана в Популярни светци
×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP