Венедикт Александрович Мякотин

Венедикт Александрович Мякотин Венедикт Александрович Мякотин

14.03.1867– 05.10.1937

Руски историк, писател и политически деец.

Статия

Роден е в Гатчина, Санктпетербургска губерния.

Завършва Петербургския университет, Историко-филологическия факултет и е определен за професура, но поради антимонархическа дейност е отстранен. Преподава история в средния курс на гимназиите, а от 1891 г. чете лекции в Императорския Александровски лицей (Царскоселски лицей).

Последовател на В. И. Семьовски (1848–1916). Неговите политически възгледи изключват всякаква терористическа практика. Изключително харизматичен оратор.

На 8 януари 1905 г., в навечерието на събитията от т.нар. Кървава неделя, той е член на делегация от интелектуалци, които посещават министрите С. Ю. Вите и П. Д. Святополк-Мирски с искане да не се използва военна сила срещу демонстрантите. Действията на делегацията не са успешни и след разпръсването на шествието, на 11 януари В. Мякотин, заедно с останалите членове, е арестуван и затворен в Петропавловската крепост. Той е член на нелегалното политическо движение „Съюз на освобождението“ (Санкт Петербург) с либерална ориентация, формирало се около вестник „Освобождение“ и е един от редакторите на опозиционния вестник „Сын отечества“. В края на 1905 г. той сътрудничи във вестника на есерите „Революционная Россия“. През май–юни 1906 г. е един от най-ярките критици на Държавната дума, която се опитва да реформира Русия от самодържавна в парламентарна монархия. През есента на 1906 г. той е един от основателите на Партията на народните социалисти.
През 1911 г. е осъден за брошура, публикувана през 1906 г., Трябва ли да отида в Държавната дума? Излежава едногодишна присъда през 1911–1912 г. в крепостта Двина (сега Даугавпилс, Латвия).

През 1917 г. е избран за председател на Централния комитет на Трудовата народна социалистическа партия. През 1918 г. става един от основателите и ръководителите на Съюза за възраждане на Русия. През 1920 г. е арестуван и изпратен в Бутирския затвор (Москва). Осъден на смърт от болшевиките в 1920 г. и освободен след намесата на В. Г. Короленко. През 1922 г. е изгонен от Русия.

В България пребивава от 1928 г. Професор в Софийския университет (1928–1937). Умира в Прага.

Едно от ранните изследвания на В. А. Мякотин е върху биографията и произведенията на протопоп Авакум. Една от основните теми, по които работи, е социалната история на Украйна и по-специално закрепостяването на украинските селяни, което изследва в студиите си Прикрепление крестьянства левобережной Украины в XVII–XVIII веках и Из жизни украинского крестьянства в XVIII в. Неговият капитален труд в България е  История на Русия от IХ до ХVIII век – първият компендиум по руска история на български език. Според Христо Гандев „този труд притежава не само високонаучни качества, но също така и едно увлекателно изложение, непретрупано с подробности, имена и дати“.

В. А. Мякотин участва активно в работата на Българското историческо дружество, на Философско-социологическото общество и на Славянското дружество в България.

 

Съчинения

 • Протопоп Аввакум : Его жизнь и деятельность. – Санкт-Петербург, 1894.
 • Очерки социальной истории Украины в 17–18 в. : Т. 1–3. – Прага, 1924–1925.
 • Прикрепление крестьянства левобережной Украины в XVII–XVIII веках. – Годишник СУ. Ист.–филол. фак., 38, 1932, 1–55.
 • Из жизни украинского крестьянства в XVIII в. – В: Сборник Л. Милетич. София, 1933, 576–599.
 • История на Русия от IХ до ХVIII век. София: Придворна печатница, 1936.
 • История России в конце XVII и в первую половину XVIII столетия – Годишник СУ. Ист.–филол. фак., 34/4, 1938, 3–146.

За него

 • Алданов М.. Памяти В. А. Мякотина. – Современные записки, 1937, № 65.
 • Алманах на Софийския университет : Т. 1. София, 1988, с. 398–399.
 • Велева, М. Професор Венедикт А. Мякотин в България. – В: Бялата емиграция в България. София, 2001, 159–179.
 • Гирич, И. Б. Венедикт М’якотiн i украiнська iсторiографiя. – Історіографічні дослідження в Україні, 2012, № 22, 541–564.
 • Емельянов Ю. Н. История в изгнании: Историческая периодика русской эмиграции (1920–1940-е гг.). М., 2008.
 • Иогансон Е. Н. В. А. Мякотин: Историк и политик. Диссертация. Москва, 1994.
 • Мутафчиев, П. В. А. Мякотин. – Просвета, 1937–1938, № 2, с. 222.
 • Мякотина, Н. В. Воспоминания [о В.А. Мякотине]. София, 1977. [ръкопис]
 • Пашуто В. Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992.
 • Венедикт Александрович Мякотин в ru.wikipedia.org

 

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

Проект SESDiva направлен на создание виртуального музея письменной культуры по отношению к социальной, культурной, идеологической и религиозной среде и связям между южными и восточными славянами (с XI до начала XX в.).

Продолжительность: 2018-2020 гг.
Программа: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОДРОБНЕЕ ERA.Net RUS Plus


TOP