Татьяна Анатольевна Кондратенко (урожд. Танкова)

Автор Никола Р. Казански
Татьяна Анатольевна Кондратенко (урожд. Танкова) Татьяна Анатольевна Кондратенко (урожд. Танкова)

1892–1971

Поетеса и известна българска детска писателка.

Биография

В България е от 1921 г. и се изявява като прозаик, драматург и публицист. През първата половина на ХХ в. сътрудничи на в. „Нов женски свят“, сп. „Млада българка“, сп. „Поточе“, сп. „Картина и приказка“, антология „Светлотструй“ и др. Автор е на Поробено щастие (пиеса за деца и юноши, 1935), играна в Народния театър; Владко в царството на радиото (детски приказки, 1937) и др. Има над 80 публикации в детски и периодични издания („Детско здраве“, „Детски свят“, „Ручей“ и др.) между 1928 и 1946 г. Почива в София.

Съчинения

  • Великото сърце. Детска сцена в 2 картини. София, 1931.
  • Поробено щастие. Пиеса за деца и юноши. София, 1935.
  • Владко в царството на радиото. София, 1937.
  • Приказки за майстора. София, 1939.

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

Проект SESDiva направлен на создание виртуального музея письменной культуры по отношению к социальной, культурной, идеологической и религиозной среде и связям между южными и восточными славянами (с XI до начала XX в.).

Продолжительность: 2018-2020 гг.
Программа: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОДРОБНЕЕ ERA.Net RUS Plus


TOP