Статии с етикет: Russian studies

22.08. 1927 – 11.04. 2011

Български литературовед-русист, автор на интерпретации на руската литература и взаимоотношенията между руската и българската литература.

Публикувана в Съвременни автори

06.05. 1920 – 26.01. 2018

Български литературовед-русист и фолклорист, разработва проблеми, свързани с руско-българските литературни връзки и с художественото наследство на редица руски класици от XVIII и XIX век.

Публикувана в Съвременни автори

15/28.06.1907 – 02.04.1991

Български литературен историк, учител, университетски преподавател, заместник- декан и заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“. Научното му наследство обхваща основни проблеми на българската и руската средновековна и възрожденска литература.

Публикувана в Съвременни автори

29.08.1932 - 29.04.2016

Литературен историк в Института за литература при Българската академия на науките, преводач и изследовател на българо-руските и българо-украинскитe литературни връзки през XIX век. Тя е сред най-авторитетните изследователи на преводната литература през епохата на Българското възраждане и на българския културен кръг в Москва.

Публикувана в Съвременни автори

19.08.1934 - 05.04.2001

Български, руски и чехословашки литературовед, медиевист и фолклорист.

Публикувана в Съвременни автори

10(23).11.1904 – 24.10. 2001

Руски и български филолог, лингвист, основател на българската русистика.

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP