Статии с етикет: рускословенски връзки

1876–1918

Первый профессиональный словенский писатель, классик, прозаик, драматург, публицист, критик и поэт. Автор 30 книг: 9 романов, целого ряда повестей и сборников малой прозы, драматических пьес и комедий, центральная фигура словенского «модерна».

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP