Статии с етикет: просветител

1830–1891

Боснийская просветительница, полиглот, первая боснийская женщина-автор исторического очерка о Боснии, одна из первых представительниц женской эмансипации на Балканах, создатель девичьей школы в Сараеве.

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP