Статии с етикет: етнограф

1831–1916

Писатель, путешественник, объехавший полмира, провинциальный интеллигент с революционными взглядами, известный неакадемический славист XIX в., драгоман русского представительства в Черногории, родоначальник черногорской археологии.

1824–1898

Български книжовник, филолог, писател, поет, фолклорист, преводач, дипломат.

25.12.1858 (06.01.1859) – 01.08.1943

Руски публицист, юрист, етнограф. Основател и пръв директор на Пловдивската народна библиотека. Поставя основите на археологическия музей в България.

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP