Статии с етикет: найстария запазен източнославянски ръкопис

1056–1057

Остромирово евангелие – это древнейшая датированная рукопись у восточных славян, хранится (с 1806 года) в Российской национальной библиотеке (шифр F.п. I.5.).

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP