Статии с етикет: богомили

1211

Синодик царя Борила – уникальный памятник истории и культуры средневекового Болгарского царства. Он представляет собой перевод на славянский язык константинопольского патриаршего Синодика 843 г., составленного в связи с восстановлением почитания икон после периода иконоборчества в Византийской империи.

20.05./2.06.1872–20.04/22.04./04.05.1908

Руски историк-славист. Специализира се върху рецепцията на богомилството в Източна Европа и историята на Втората българска държава, южнославянските литератури и тяхното въздействие върху източните славяни.

Публикувана в Съвременни автори
×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP