Статии с етикет: жития за жени светици

The Life of Saint Thaïs is the shortest of the three vitae in the 1360 Vidin Miscellany that are devoted to so-called ‘holy harlots’. By presenting the first English translation of this medieval Bulgarian hagiographic text, this contribution wants to give the reader an idea of how such texts looked like and functioned.

Публикувана в Популярни светци

1360 г.

Сборник от жития на жени-светици, поръчан през 1360 г. от видинската царица Анна, запазен в препис от началото на XV в.

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP