Статии с етикет: collector

4/16.08.1811–10/22.01.1867

Един от най-щателните руски колекционери и откриватели на старинни артефакти, ръкописи и гравюри, свързани с християнската книжовност и изкуство.

3/14.04.1754 – 3/15.01.1826

Държавен деец и дипломат, колекционер на книги и ръкописи, меценат. Организатор на Румянцевския кръжок и Румянцевския музей.

1818 – 22.3 / 3.4.1882

Руски фабрикант и търговец, библиофил и колекционер.

11.11.1800 – 8.12.1875

Руски историк славист, колекционер, журналист, писател, професор по руска история в Московския университет (1826–1844) и академик на Петербургската академия на науките (1841). Издател на списание „Москвитянин“ (1841–1856).

30.04/12.05.1815–19.12.1876

Славист, филолог, историк, пръв декан на Историко-филологическия факултет на Одеския университет (1865-1876), член-кореспондент на Петербургската Академия на науките (1851), почетен член на Московския университет (1876).

1789–1858

Библиофил, библиограф, ученый, историк, член-корреспондент Академии наук, создатель первой частной бесплатной публичной библиотеки и музея в Москве. Он избирался предводителем Московского губернского дворянства и председателем Императорского общества истории и древностей российских.

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP