Статии с етикет: Bosnia and Herzegovina

1802–1863

Сербский православный священник из Республики Сербской, Босна и Херцеговина. Он написал несколько работ на сербском, русском и греческом языках. Его самая известная работа - «Летопись Герцеговины. 1831–1857».

Публикувана в Съвременни автори

Во второй половины ХІХ века началось издание и печать первых газет в Боснии и Герцеговины.

1831–1872

Славист, лингвист, фольклорист и дипломат, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1856).

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP