Статии с етикет: старопечатни книги

1569

Учительное евангелие, одно из самых известных изданий в истории славянской старопечатной книжности.

Публикувана в Културен обмен

1574–1624/1625

Крупнейшая типография Великого княжества Литовского XVI в., основанная в 1574 г. в Вильне Петром Тимофеевым Мстиславцем на средства купцов Мамоничей.

Публикувана в Културен обмен

През ХVІ–ХVІІІ в. в българските земи проникват руски ръкописи и старопечатни книги, които се използват в богослужението и оказват влияние върху съдържанието на ръкописната книга.

Публикувана в Културен обмен
×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP