Статии с етикет: руски модернизъм

1887–1986

Janko Lavrin was a Slovenian expat who lived in pre-revolutionary Saint Petersburg and moved to Great Britain after the First World War. During his Russian career, he worked as a literary critic, journalist and publisher, and developed an idiosyncratic vision on a united Slavic world. Acquainting the Russian public with (mainly) South Slavic literature and culture was an important aspect of his pursuit.

Публикувана в Културен обмен
×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP