Статии с етикет: ктиторство

Грамоты русского царя Ивана IV Грозного (1530–1584) сербской обители Хиландар на Афоне и Рильскому монастырю в болгарских землях и представляют собой ценные источники по истории русско-южнославянских связей XVI в.

Публикувана в Културен обмен
×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP