Статии с етикет: Russian Balkan relations

В руската книжнина през ХVІ–ХVІІ в. има повишен интерес към апокрифните творби и към текстовете с легендарно повествование, който произтича от литературните и идейните тенденции, характерни за епохата.

Публикувана в Културен обмен

(нач. на ХVІІ в. – 1666/1669)

Виден църковен и културен деец, един от инициаторите на българо-руските и руско-балканските църковно политически и книжовни връзки.

Публикувана в Културен обмен

1839–1894

Историк, этнограф Балкан и дипломат, генеральный консул в Скутари и в Призрене, с 1886 года до кончины генеральный консул в Салониках. Оставил ценные сведения о Косово благодаря своей дипломатической деятельности.

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP