Статии с етикет: първа емигрантска вълна

Болшевишката революция в Русия през 1917 година и последвалата я тежка гражданска война (1918–1922) извикват непозната в световната история (както по мащаби, така и по характер) емигрантска вълна.

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP