Показать содержимое по тегу: vitae of women saints

The Life of Saint Thaïs is the shortest of the three vitae in the 1360 Vidin Miscellany that are devoted to so-called ‘holy harlots’. By presenting the first English translation of this medieval Bulgarian hagiographic text, this contribution wants to give the reader an idea of how such texts looked like and functioned.

Опубликовано в Популярные святые

1360 г.

Сборник от жития на жени-светици, поръчан през 1360 г. от видинската царица Анна, запазен в препис от началото на XV в.

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

Проект SESDiva направлен на создание виртуального музея письменной культуры по отношению к социальной, культурной, идеологической и религиозной среде и связям между южными и восточными славянами (с XI до начала XX в.).

Продолжительность: 2018-2020 гг.
Программа: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОДРОБНЕЕ ERA.Net RUS Plus


TOP