Andrey Pavlovich Meshcherskiy

Written by Никола Р. Казански
Andrey Pavlovich Meshcherskiy Andrey Pavlovich Meshcherskiy

22.05.1915–23.09.1992

Библиотекар, библиограф и архивист.

Биография


Роден в княжеско семейство в Гжатск, Смоленска губерния. Живее в България от 1919 г.

Завършва Руската гимназия и Свободния университет в София. Участва като доброволец във войната на България срещу хитлеристка Германия (1944–1945) и получава орден „За храброст” първа степен, който се дава само за изключителни заслуги. Завършва следдипломна библиотечна специализация при професор Тодор Боров. Работи и като специалист по научна информация в Българска академия на науките.

А. Мешчерски е забележителен библиограф и библиотечен работник. Творческото дело на неговия живот е изчерпателна биобиблиография на руските професори-емигранти, работили в България в периода 1920–1944 г. Това е и темата на неговата дисертация, която не защитава по политически причини. Предговорът към неиздадения труд за руските учени в България е публикуван на уебсайта: http://savedarchives.net/article/predislovie-kam-bio-bibliografiite-na-ruskite-ucheni-v-balgariia. Освен това той съставя подробна биобиблиография на професор Петър Бицилли, който е един от най-известните руски учени в България. Комплектува и най-голямата частна библиотека с руски книги в страната. Съдбата на библиотеката е отразена на същия сайт: http://savedarchives.net/article/lorem-ipsum-0. Умира в София. Оценката на делото на А. Мешчерски - първият, който професионално събира и анализира наследството на руската емиграция в България - все още предстои.

Съчинения

 • Библиография трудов профессора Петра Михайловича Бицилли с материалами для его биографии. София, Октябрь 1954 [ръкопис].
 • Заметки и материалы к биобиблиографии русских преподавателей в высших учебных заведениях Болгарии 1920–1944 гг. : Дисертационен труд. София, 1955–1956 [ръкопис].
 • Бицилли, П. М. Трагедия русской культурой : Исследования. Статьи. Рецензии. Москва, 2000, 570–588.
 • Неизвестные письма И. А. Бунина. – Русская литература, 1961, № 4, 152–158.
 • Опит за библиография на професор Н. С. Трубецкой. – Литературна мисъл, 1991, № 4.

За него

 • Бирман, М.А. А.П. Мещерский (1915–1992) : Несколько страниц к биографии первого „бициллиеведа”. – В: POLITROPON : К 70-летию Владимира Николаевича Топорова. Москва, 1998, 800–805.
 • Ратиев, А. То, что сохранила мне память : Мемуары : Т. 1. София, 1999, с. 680.
 • Галчева, Т. Судьба свидетеля: "собрать все, что возможно, воедино" (неизвестное об А. П. Мещерском) // Свидетельство: традиции, формы, имена / Сост. К. Б. Сигов. – К.: ДУХ И ЛIТЕРА, София, 2013, 583–603.
 • Галчева, Т. Mолчать или писать «в стол». Выбор Клавдии Васильевны Флоровской и Андрея Павловича Мещерского. В: Гуманитарная наука в России. Перелом 1917 года : экзистенциальное измерение, 2017, 110-122.
 • http://savedarchives.net/article/lorem-ipsum-0
 • http://savedarchives.net/dokumentalen-arhiv

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Project № 156

SESDiva aims at creating a virtual museum of written culture in relation to the social, religious, cultural, and ideological environment and relations between the South and East Slavs throughout the centuries from the 11th to the beginning of the 20th century.

Duration: 2018-2020
Program: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

FIND OUT MORE ERA.Net RUS Plus


TOP