Georgiy Ivanovich Shavelskiy

Written by Никола Р. Казански
протопрезвитер Георги Иванович Шавелски протопрезвитер Георги Иванович Шавелски

06.01.1871 – 02.10.1951

Руски свещеник и богослов. Специалист по Стария завет на Светото Писание. Учител по богословие и директор на Софийската руска гимназия.

Биография


Роден в с. Дубокрай, Витебска губерния.

Завършва Санкт-Петербургската духовна академия с научната степен „кандидат на богословието“ (1902).

Като полеви армейски свещеник проявява многократно храброст и героизъм по време на Руско-японската война 1904–1905 г.
Протопрезвитер на военното и морско духовенство на Руската императорска армия (1911–1920). В България от 1920 г. Доцент в Богословския факултет на Софийския университет (1924–1939).
Учител по богословие и директор на Софийската руска гимназия.

Протопрезвитер Г. Шавелски в 1922 г. в статията „Русско-болгарские церковные отношения“ пише изрично, че Българската Църква „и в схизме сохранила всю неприкосновенность православной догматики, нравственности и обряда. Никто не сможет обличить ее в чем-либо не православном“.

През 1926 г. преминава в лоното на Българската Православна Църква.
Предстоятел на храма „Свети Седмочисленици“ в София (1926–1951). Председател на Софийската група на Съюза на руските академични организации зад граница (1926), на Съюза на руските учители и на Обществото на почитателите на император Николай Втори. Носител на орден „За граждански заслуги“.

Съчинения

  • Евангелие и жизнь. Санкт-Петербург, 1912.
  • Русско-болгарские церковные отношения. – Свободная речь, София, 12 января 1922.
  • Свети Атанасий Великий – светител на църквата и светилник на православието. София, 1924.
  • Православното пастирство: Основи, задачи и дух на православното пастирско служение. – София, 1929. (Преведена на унгарски и на румънски език.)
  • Борба против Бога /в СССР/. София, 1938.
  • Pyccкие монастыри дореволюционного времени. – Годишник на Софийския университет. VI. Богословски факултет. София, 1938. Т. ХV: 1937–1938, 1–40.
  • Православен катехизис. София, 1943.
  • На божествена стража. – Духовна култура, 1948, № 1, 8-11.
  • Воспоминания. Т. 1-2. Нью-Йорк, 1954.

За него

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Project № 156

SESDiva aims at creating a virtual museum of written culture in relation to the social, religious, cultural, and ideological environment and relations between the South and East Slavs throughout the centuries from the 11th to the beginning of the 20th century.

Duration: 2018-2020
Program: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

FIND OUT MORE ERA.Net RUS Plus


TOP