Displaying items by tag: old printed books

1569

Учительное евангелие, одно из самых известных изданий в истории славянской старопечатной книжности.

Published in Cultural exchange

1574–1624/1625

Крупнейшая типография Великого княжества Литовского XVI в., основанная в 1574 г. в Вильне Петром Тимофеевым Мстиславцем на средства купцов Мамоничей.

Published in Cultural exchange

През ХVІ–ХVІІІ в. в българските земи проникват руски ръкописи и старопечатни книги, които се използват в богослужението и оказват влияние върху съдържанието на ръкописната книга.

Published in Cultural exchange
×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Project № 156

SESDiva aims at creating a virtual museum of written culture in relation to the social, religious, cultural, and ideological environment and relations between the South and East Slavs throughout the centuries from the 11th to the beginning of the 20th century.

Duration: 2018-2020
Program: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

FIND OUT MORE ERA.Net RUS Plus


TOP