Displaying items by tag: collector

4/16.08.1811–10/22.01.1867

Един от най-щателните руски колекционери и откриватели на старинни артефакти, ръкописи и гравюри, свързани с християнската книжовност и изкуство.

3/14.04.1754 – 3/15.01.1826

Държавен деец и дипломат, колекционер на книги и ръкописи, меценат. Организатор на Румянцевския кръжок и Румянцевския музей.

1818 – 22.3 / 3.4.1882

Руски фабрикант и търговец, библиофил и колекционер.

11.11.1800 – 8.12.1875

Руски историк славист, колекционер, журналист, писател, професор по руска история в Московския университет (1826–1844) и академик на Петербургската академия на науките (1841). Издател на списание „Москвитянин“ (1841–1856).

30.04/12.05.1815–19.12.1876

Славист, филолог, историк, пръв декан на Историко-филологическия факултет на Одеския университет (1865-1876), член-кореспондент на Петербургската Академия на науките (1851), почетен член на Московския университет (1876).

1789–1858

Библиофил, библиограф, ученый, историк, член-корреспондент Академии наук, создатель первой частной бесплатной публичной библиотеки и музея в Москве. Он избирался предводителем Московского губернского дворянства и председателем Императорского общества истории и древностей российских.

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Project № 156

SESDiva aims at creating a virtual museum of written culture in relation to the social, religious, cultural, and ideological environment and relations between the South and East Slavs throughout the centuries from the 11th to the beginning of the 20th century.

Duration: 2018-2020
Program: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

FIND OUT MORE ERA.Net RUS Plus


TOP